PHỤ NỮ LẠCH Ở ĐÀ LẠT
THE LẠCH WOMAN
IN ĐÀ LẠT
1970 .
 

VN - Người Lạch (hay còn viết là Lác, Lat, M'Lates) là tên gọi của nhóm cư dân nhỏ người K'Ho, sống lâu đời trên cao nguyên Lang Bian. "Lạch", theo tiếng địa phương, có nghĩa là "rừng thưa" dùng để chỉ vùng rừng thông, đồi trọc từ dãy Lang Bian trải dài xuống Tây Nam, bao gồm cả thành phố Đà Lạt ngày nay.


EN - Lạch (also written as Lác, Lat, M'Lates) is the name of a small group of residents who K'Ho, live long on Lang Bian plateau. "Lạch", the local dialect, which means "open forest" refers to the area of pine forest, barren hills Lang Bian mountain range that stretches to the southwest, including Đà Lạt today.


PHỤ NỮ LẠCH Ở ĐÀ LẠT
icon-clock-3
1970
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?