CỬA NGỌ MÔN
NGỌ MÔN GATE
HUẾ - 1959 .
 

Bắt đầu xây từ năm Minh Mạng thứ 14 (1833), về mặt công năng, Ngọ Môn không chỉ là cổng chính của Hoàng Thành, mà còn là một lễ đài hướng về quảng trường rộng lớn phía trước. Lễ đài và quảng trường này là nơi cử hành các cuộc lễ lớn của triều đình như lễ Truyền lô (xướng danh các sỹ tử thi đỗ Tiến sỹ), lễ Ban sóc (phát lịch), lễ Duyệt binh… Về mặt kiến trúc và cấu trúc, Ngọ Môn là một phức hệ, có thể chia ra làm hai phần chính: Phần nền đài ở phía dưới và phần Lầu Ngũ Phụng ở phía trên. Tuy tính chất và vật liệu xây dựng rất khác nhau nhưng hai thành phần này lại được thiết kế hài hòa với nhau, trở thành một tổng thể thống nhất.


 

Login

Lost your password?