TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC
NATIONAL COLLEGE OF AGRICULTURE
BẢO LỘC - 1965 .
 

VN - Có thể nói vào thời gian đó, trường trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc là một trường có tầm vóc to lớn, cơ sở đầy đủ và đẹp nhất vùng Đông Nam Á. Trường có hệ thống nhà ở cho hiệu trưởng và các thầy cô, các nhân viên công chức làm việc cho trường. Trường còn có hệ thống nội trú cho học sinh, được sắp xếp theo lớp từ Đệ Ngũ tới Đệ Nhất, gồm có 4 lưu xá cho nam sinh, A, B, C, D và một lưu xá E cho nữ sinh. Về thể thao thì có các sân đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, chạy bộ, quần vợt, võ đường... Về văn nghệ thì có một đại thính đường cho khoảng 1000 người.

EN - At that time, it could be said that Bảo Lộc College of Agriculture was one of the big, complete and beautiful college in Southeast Asia. There were housings for principals, teachers and their staff working for the college. The college also had dormitory for students, graded from the Fifth to the First, which included 4 dormitories for boys A, B, C, D and E for a girls. For sport activities, there were fields for football, basketball, volleyball, jogging, tennis, martial arts... For music performance, there were a big auditorium for 1,000 people.


 
TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC
icon-clock-3
1965
icon-pin
Bảo Lộc
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?