HÒN CHỒNG
A NATURAL STONE SETTING
NHA TRANG - 1973 .
 

VN - Hòn Chồng là một bãi đá tự nhiên với những khối đá to lớn chồng chất lên nhau tạo thành hòn non bộ khổng lồ, tuyệt đẹp. Vì những khối đá có nhiều hình, nhiều dạng nên cũng có rất nhiều truyền thuyết dân gian lý thú xoay quanh sự tích Hòn Chồng - Hòn Vợ.


EN - It was a natural stone reef, one rock set on another, creating a wonderful and huge setting. Various shapes of rock caused various interesting legends of this place.


 

Login

Lost your password?