SÔNG DINH
VÀ CẦU ĐẠO LONG
NINH THUẬN - 1957 .
 

VN - Cầu Đạo Long xưa gồm có cầu chính dành cho phương tiện cơ giới lưu thông và một cầu nhỏ song song dành cho người đi bộ và xe đạp. Hai bên cầu có vọng gác và lô-cốt phòng thủ. Do chiến tranh, cầu nhỏ bị đánh sập nên các phương tiện đều đi chung trên cầu chính. Đây là cây cầu huyết mạch lưu thông Bắc-Nam đi qua địa phận Ninh Thuận ngày đó.

EN - Formerly, Đạo Long bridge included a main bridge for motor vehicle and a smaller one parallel for pedestrians and bicycles. Both bridges had bridge watchtower and defensing blockhouse. A small bridge was collapsed during the war so the main one was used for both purposes of public transportation. This is the lifeline of North-South traffic passing through Ninh Thuận those days.


 
SÔNG DINH VÀ CẦU ĐẠO LONG
icon-clock-3
1960
icon-pin
Ninh Thuận
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?