BÙNG BINH
QUÁCH THỊ TRANG
PHÍA TRƯỚC
CHỢ BẾN THÀNH
SÀI GÒN - 1968 .
 

BÙNG BINH QUÁCH THỊ TRANG PHÍA TRƯỚC CHỢ BẾN THÀNH - QUÁCH THỊ TRANG SQUARE IN FRONT OF BẾN THÀNH MARKET - SÀI GÒN - 1968.


VN - Bùng binh Quách Thị Trang xưa có tên là quảng trường Eugène Cuniac. Eugène Cuniac là thị trưởng người Pháp, người có công trong việc xây chợ Sài gòn. Về sau được đổi thành các tên "Công trường Cộng Hòa", "Công trường Diên Hồng". Sau cuộc đảo chính năm 1963, người dân Sài Gòn bắt đầu gọi nơi đây là "Bùng binh Quách Thị Trang" thay cho tên gọi chính thức là "Công trường Diên Hồng".


EN - Quách Thị Trang Square was formerly called Eugène Cuniac Square. Eugène Cuniac was the French Mayor who had the idea of building Sài Gòn Market. Then the square had changed its name many times: Cộng Hòa Square, Diên Hồng Square. After 1963, Sài Gòn people called it Quách Thị Trang Crossroads instead of its official name Diên Hồng Square.


 
BÙNG BINH QUÁCH THỊ TRANG
icon-clock-3
1968
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?