CHỢ BẾN THÀNH
BẾN THÀNH MARKET
SÀI GÒN - 1969 .
 

VN - Với hàng hóa phong phú, đa dạng và chất lượng cao, liên tục gần 100 năm qua, chợ Bến Thành luôn là một trong những trung tâm thương mại lớn của Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. Hình ảnh của chợ Bến Thành cũng chính là một biểu tượng của Sài Gòn.


EN - It sold various goods of high quality. Bến Thành Market has always been one of the biggest shopping centers of Sài Gòn and Southern provinces. The image of Bến Thành Market has always been the symbol of Sài Gòn.


 
CHỢ BẾN THÀNH
icon-clock-3
1969
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?