CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN
LAM SƠN SQUARE
SÀI GÒN - 1961 .
 

VN - Trước đây, quảng trường phía trước nhà hát lớn Sài Gòn mang tên quảng trường Francis Garnier, vì nơi đây có dựng bức tượng của Francis Garnier, viên sĩ quan người Pháp, đồng thời là một nhà thám hiểm được biết đến vì cuộc thám hiểm sông Mekong 1866-1868.


EN - Formerly the large place in front of Sài Gòn big theatre was called Francis Garnier Square because there was a statue of the French Officer Francis Garnier there. He was also the explorer of Mekong River in 1866 to 1868.


 
CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN
icon-clock-3
1961
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?