ĐỀN HÙNG VƯƠNG
KING HÙNG TEMPLE
SÀI GÒN - 1962 .
 

VN - Năm 1956, chính phủ Sài Gòn cho tu sửa và tái thiết Sở Thú. Đồng thời Temple Du Souvenir cũng được đổi thành Đền Thờ Hùng Vương. Sở Thú được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn.


EN - In 1956, Sài Gòn authority rebuilt the Zoo. At the same time Temple Du Souvenir was called King Hùng Temple and the Zoo became Sài Gòn Botanical Garden.


 
ĐỀN HÙNG VƯƠNG
icon-clock-3
1962
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?