DINH ĐỘC LẬP
INDEPENDENCE PALACE
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Ngày 23-2-1868, Thống đốc Nam kỳ de La Grandière đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Dinh Thống đốc tại Sài Gòn, công trình hoàn tất năm 1871. Ngày 27-2-1962, dinh bị ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khôi phục lại nên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho xây lại một dinh mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của KTS Ngô Viết Thụ.


EN - On 23-2-1868, de La Grandière, Governor of Cochinchina, held a ceremony to lay the foundation stone of a new palace in Sài Gòn, and the construction was completed in 1871. On 27-2-1962, the palace was bombed and its left wing was almost destroyed. The damage was beyond repair and the Sài Gòn Government had it demolished and a new building was constructed in its place according to a design by Architect Ngô Viết Thụ.


 
DINH ĐỘC LẬP
icon-clock-3
1959
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?