NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
SAIGON NOTRE-DAME CATHEDRAL BASILICA
SÀI GÒN - 1961 .
 

VN - Năm 1959, Nhà thờ Chánh tòa được Tòa thánh Vatican nâng lên hàng Vương cung Thánh đường và Đức Hồng y Agagianian, đặc sứ của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, đã làm phép tượng Nữ vương Hòa bình đặt trong công viên trước nhà thờ.


EN - In 1959, the Cathedral of Sài Gòn was ranked up to Royal Cathedral by The Vatican and Pope Agagianian, special ambassador of Pope Joan XXIII. The Pope set a statue of Peace Goddess in the park in front of the Cathedral.


 
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
icon-clock-3
1961
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?