NHÀ THỜ HUYỆN SỸ
HUYỆN SỸ CHURCH
SÀI GÒN - 1958 .
 

VN - Nhà thờ được khởi công ngày 19-10-1901 theo thiết kế của linh mục và cũng là một kiến trúc sư người Pháp tên Charles Boutier, lúc ấy là chánh sở nhà thờ Chánh tòa. Nhà thầu Brossard Mopin được chọn để thực hiện công việc xây cất và đã hoàn thành trong vòng bốn năm. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic.


EN - Huyện Sỹ church was designed by vicar Charles Boutier, a French who was also an architect. He was the priest of the parish of Notre Dame Cathedral of the time. The church was set on construction on 19-10-1901 by Mr. Brossard Mopin who took four years to finish (on time) his construction work. The church was shaped in a Gothic style.


 
NHÀ THỜ HUYỆN SỸ
icon-clock-3
1958
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?