NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH
TÂN ĐỊNH CHURCH
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Nhà thờ có kiến trúc Roman do linh mục Donatien Éveillard-Sơn khỏi công xây năm 1874 và được Đức Giám mục Colombert khánh thành vào ngày 16-12-1876. Nhà thờ mới này được xây là để thay thế cho ngôi nhà thờ cũ do linh mục Henri Louis Le Mée-Lễ xây vào năm 1864. Năm 1896, linh mục Louis Eugène Louvet cho nối dài nhà thờ Tân Định thêm hai gian và mở rộng thêm hai hàng ba có tường xung quanh. Năm 1929, linh mục Nguyễn Bá Tòng nới rộng thêm nhà thờ và xây tháp chuông cao 52,6m.


EN - The church was built in 1874 to replace the old one built in 1864 by Father Henri Louis Le Mée-Lễ. The new church was the work of Father Donatien Éveillard-Sơn and was inaugurated on 16-12-1876. The 52,6m-high bell tower was built in 1929 by Father Nguyễn Bá Tòng.


 
NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?