Khi nói tới Sài Gòn, hầu hết mọi người đều nhắc tới chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, bùng binh Nguyễn Huệ... nó đã là những công trình tiêu biểu, cảnh quan trong “vùng ký ức” của người dân Sài Gòn rồi.

February 28, 2022

Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1959

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1959 VN – Công trình được đặt tên là Dinh Norodom. Từ 1871 đến 1887, dinh […]

SÀI GÒN

February 10, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Viện Bảo tàng, Sài Gòn xưa, 1957
January 29, 2022
Sài Gòn xưa - Boulevard Đồng Khánh - Đại lộ Đồng Khánh - Sài Gòn - 1959
Đại lộ Đồng Khánh, Sài Gòn, 1959
February 23, 2022
Sài Gòn xưa - The Town Hall - Tòa Đô Chính - Sài Gòn - 1959
Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1959
February 4, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành market ,Diên Hồng square and Công Quản bus station - Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản - Sài Gòn - 1957
Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản, Sài Gòn xưa, 1957
February 12, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum and King Hùng Temple - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1957
Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1957
February 7, 2022
Sài Gòn xưa - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Sài Gòn - 1962
Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay), Sài Gòn xưa, 1962
February 18, 2022
Sài Gòn xưa - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn - 1955
Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn xưa, 1955
February 11, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1959
Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1959
January 27, 2022
Sài Gòn xưa - Turtle Lake - Hồ Con Rùa - Sài Gòn - 1969
Hồ Con Rùa, Sài Gòn, 1969
February 16, 2022
Sài Gòn xưa - Tân Định Church - Nhà thờ Tân Định - Sài Gòn - 1957
Nhà thờ Tân Định, Sài Gòn xưa, 1957
February 19, 2022
Sài Gòn xưa - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn - 1957
Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn xưa, 1957
February 23, 2022
Sài Gòn xưa - The Town Hall - Tòa Đô Chính - Sài Gòn - 1959
Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1959
February 21, 2022
Sài Gòn xưa - Continental Hotel - Khách sạn Continental - Sài Gòn - 1957
Khách sạn Continental, Sài Gòn, 1957
February 25, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành Market - Chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1969
Chợ Bến Thành, Sài Gòn, 1969
February 20, 2022
Sài Gòn xưa - Grand Hotel - Sài Gòn Đại Lữ Quán (Khách sạn Grand Hotel) - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn Đại Lữ Quán (Khách sạn Grand Hotel), 1959

Login

Lost your password?