TÒA ĐÔ CHÍNH
THE TOWN HALL
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Tòa Đô Chính thường được người dân gọi là nhà Xã Tây. Việc xây dựng nó bị kéo dài nhiều năm với nhiều tranh cãi. Năm 1871, Hội đồng thành phố dự kiến xây Tòa Đô Chính ở cuối đường Kinh Lấp, tức ngay vị trí hiện nay. Nhưng đến năm 1872, đồ án bị bác bỏ. Năm 1873, Hồi đồng giao cho KTS Métayer vẽ đồ án khác, nhưng do việc lấp kênh kéo dài mãi đến năm 1887 mới xong nên đồ án không thực hiện được.


Cuối năm 1896, Hội đồng chọn đồ án của KTS Fernand Gardès và đầu năm 1898 trao việc xây dựng cho nhà thầu Lailhacar, phần trang trí thì trao cho họa sĩ Antoine-Justin Ruffier. Cuối cùng Tòa Đô Chính được xây dựng tại địa điểm được chọn năm 1871. Việc trang trí nội, ngoại thất cũng gây nhiều tranh luận từ năm 1896 đến 1907. Sau cùng Hội đồng giao việc trang trí cho Bonnet sửa chữa và hoàn chỉnh. Năm 1908, Tòa Đô Chính được khánh thành với dáng vẻ như hiện nay.


EN - The Town Hall was usually called "Nhà Xã Tây" (French Administrative Building) by Vietnamese residents. In 1871, Municipal Council planned to build it at the end of Kinh Lấp street (it was then a filled-in canal), that is, at its present location. The plan, however, was rejected in 1872. The Council had Architect Métayer make another building plan but it could not be carried out because the canal was only filled in by 1887.


In late 1896, the Council approved the building plan by Architect Fernand Gardès, with murals and sculptural ornament designed by artist Antoine-Justin Ruffier. The construction was assigned to Constructor Lailhacar. Finally, the Town Hall was built on the site selected in 1871. Interior and exterior decoration caused various controversies in the years 1896 - 1907 and the Council had Designer Bonnet amend and complete it. The Town Hall in its present shape was inaugurated in 1908.


 
TÒA ĐÔ CHÍNH
icon-clock-3
1959
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?