parallax background
 

NHA TRANG


Nói tới Nha Trang, mọi người đều nghĩ tới miền Thùy Dương Cát Trắng, các danh lam thắng cảnh, hay di tích lịch sử. Trải qua bao thăng trầm, Nha Trang vẫn hiền hòa với tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hàng dương liễu êm nhẹ...

 
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1967

Biển Nha Trang, 1967

Biển Nha Trang – Nha Trang Beach – 1967 VN – Nha Trang, thành phố của nắng ấm chan chứa ánh mặt trời và gió mát […]
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1965

Biển Nha Trang, 1965

Biển Nha Trang – Nha Trang Beach – 1965 VN – Biển Nha Trang hiền hòa, xinh đẹp, con người Nha Trang chân tình, dễ mến […]
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1965

Biển Nha Trang, 1965

Biển Nha Trang – Nha Trang Beach – 1965 VN – Biển Nha Trang hiền hòa, xinh đẹp, con người Nha Trang chân tình, dễ mến […]
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Thi thể thao ở biển Nha Trang - 1979

Thi thể thao ở biển Nha Trang, 1979

Thi thể thao ở biển Nha Trang – 1979
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1962

Hòn Chồng, Nha Trang, 1962

Hòn Chồng (A natural stone setting) – Nha Trang – 1962 VN – Hòn Chồng là một quần thể các khối đá lớn do kiến tạo […]
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1965

Hòn Chồng, Nha Trang, 1965

Hòn Chồng (A natural stone setting) – Nha Trang – 1965 VN – Một quần thể các khối đá lớn nhỏ, đa hình, nhiều dạng, lắm […]
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1959

Hòn Chồng, Nha Trang, 1959

Hòn Chồng (A natural stone setting) – Nha Trang – 1959 VN – Tục truyền rằng, ngày xưa có một ông khổng lồ đến xứ này […]
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Hòn Vợ - Nha Trang - 1960

Hòn Vợ, Nha Trang, 1960

Hòn Vợ – Nha Trang – 1960 VN – Một cụm đá nằm sát vách đồi và lệch về phía Tây Nam Hòn Chồng chừng 15, […]
June 5, 2019
Nha Trang xưa - Bãi Dương - Dương Beach (Poplar Beach) - Nha Trang - 1968

Bãi Dương, Nha Trang, 1968

Bãi Dương – Dương Beach (Poplar Beach) – Nha Trang – 1968 VN – Bãi Dương nằm về hướng Đông Bắc thành phố Nha Trang, bên […]