ĐẠI LỘ ĐỒNG KHÁNH
BOULEVARD ĐỒNG KHÁNH
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Trước đây, Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn là hai thành phố riêng biệt, cách nhau bởi một số làng mạc và bãi lầy. Tới năm 1865, người Pháp cho xây dựng một con đường, đường về phía Sài Gòn đặt tên là Galliéni, đường về phía Chợ Lớn đặt tên là Des Marins.
Năm 1910, hai thành phố nhập lại thành một, gọi chung là thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn. Từ năm 1916, hai con đường trên được nối dài và gặp nhau ở đường Nguyễn Văn Cừ (ngày nay). Lúc đó đường còn rải đá, đến năm 1928 mới tráng nhựa, ở giữa có một hàng đèn điện, hai bên có hai đường ray tàu điện.
Năm 1952, phần của đường Galliéni chạy từ đường Nancy đến đường An Bình được đổi tên thành đại lộ Trần Hưng Đạo.
Năm 1955, trở thành tên mới của toàn bộ đại lộ, còn đường Des Marins trở thành đại lộ Đồng Khánh.
Kể từ năm 1976, đại lộ Đồng Khánh đã được biết đến như Trần Hưng Đạo B.


EN - Up to 1865, Sài Gòn and Chợ Lớn were still two separate towns with several villages and swampy areas in between before a road running across these areas was built by the French authority. The road coming from Sài Gòn was called Galliéni street and the section from Chợ Lớn was known as Des Marins.
In 1910, two towns were merged and called collectively Sài Gòn-Chợ Lớn city. As from 1916, swampy areas were filled in and those two streets were connected and they met at the present Nguyễn Văn Cừ street. The connected street was covered with laterite. In 1928, it was tarmacked. A row of lamp posts was erected in the middle of the street with two tramlines on both sides of the row.
In 1952, Galliéni street was changed to Trần Hưng Đạo avenue at the part from Nancy street to An Bình street.
In 1955, Trần Hưng Đạo avenue was called for the whole Galliéni street and Des Marins street was changed to Đồng Khánh avenue.
Then in 1976 Đồng Khánh avenue was known as Trần Hưng Đạo B avenue.


 
ĐẠI LỘ ĐỒNG KHÁNH
icon-clock-3
1959
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?