VIỆN BẢO TÀNG
VÀ ĐỀN HÙNG VƯƠNG
SÀI GÒN - 1957 .
 

Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - The National Museum and King Hùng Temple


VN - Xây dựng từ 1926 đến 1929, mô phỏng theo Thế Miếu (Huế), là Đền Quốc Tổ Hùng Vương kể từ năm 1956. Xung quanh đền có các hình ảnh khắc họa thời đại Hùng Vương, các ngành nghề như nông nghiệp, săn bắn, đánh cá, đồ gốm, nghề dệt, binh khí và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác...


EN - The temple was built from 1926 to 1929, designed like Thế Miếu in Huế. It was called Temple of National King Hùng in 1956. Around the temple there were carved pictures of agricultural activities, hunting, fishing, chinaware, textile products, weapons and other cultural and artistic activities during the dynasty of King Hùng.


 
VIỆN BẢO TÀNG VÀ ĐỀN HÙNG VƯƠNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?